Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Da Ne Ne Domination +5 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Headshot +1 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Da Ne Ne Domination +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Headshot +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Most Valuable Player +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Da Ne Ne Revenge +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Spawn with the Bomb +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se
Ne Ne Da Ne VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 [SWE] DUST2 ONLY [GameMe] - SURFBURKEN.se

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AK47 AK-47 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
AUG AUG 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
AWP AWP 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
BAYONET Bayonet 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
CZ75A CZ75A 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
DECOY Decoy Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
DEAGLE Desert Eagle 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
ELITE Dual Berettas 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
FAMAS FAMAS 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
INFERNO Flames 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
G3SG1 G3SG1 0,80 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
GALILAR Galil AR 1,10 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
GLOCK Glock-18 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFEGG Gold Knife 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_GUT Gut Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE Knife 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
M249 M249 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
M4A1 M4A4 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
MAC10 MAC-10 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
MAG7 MAG-7 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
MOLOTOV Molotov 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
MP5SD MP5-SD 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
MP7 MP7 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
MP9 MP9 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
NEGEV Negev 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
NOVA Nova 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
HKP2000 P2000 1,40 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
P250 P250 1,50 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
P90 P90 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
BIZON PP-Bizon 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
REVOLVER R8 Revolver 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
SCAR20 SCAR-20 0,80 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
SG556 SG 553 1,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
SSG08 SSG 08 1,10 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se
TEC9 Tec-9 1,20 SpinOnline.se #4 Arena [Multi-1v1][128TICK] by SwedishHost.se

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email markomarkovic@hotmail.com

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.